Piazza della Vittoria, 6/9 - 16121 Janov, Itálie
Návrh a realizace udržitelného rozvoje
Vašeho podnikání a internacionalizace

Profil společnosti

Overpartners je společnost, která se zabývá vyhledáváním a realizací nových obchodních příležitostí a internacionalizací. Overpartners poskytuje konkrétní podporu pro růst firmy v zahraničí při výběru nejvhodnější strategie pro danou oblast výrobků a cílového trhu.

Myšlenka vytvořit společnost, která bude napomáhat v rozvoji a růstu nově vznikajícím společnostem jak v Itálii, tak v zahraničí, se zrodila na základě více než desetileté zkušenosti prezidenta a generálního ředitele ve společnosti Liguria International, společnosti regionu Liguria a hospodářských komor pro mezinárodní obchodní vztahy pana Franca Aprile. Společnost vytváří efektivní a pružnou strukturu, sloužící k rozvoji společností působících v Itálii, i v zahraničí. Vytváří konkrétní podporu rozvoje procesů růstu a pomocí vhodné strategie pomáhá proniknout do jednotlivých produktových odvětví a na cílový trh.

Díky své dlouholeté činnosti v oboru si společnost Overpartners vytvořila širokou síť institucionálních a obchodních vztahů jak v Itálii, tak i v zahraničí. Skupina renomovaných odborníků specializovaných na mezinárodní právo, administrativní a finanční řízení podniků doplňuje komplexní transverzální odbornost a specializaci, nezbytné k vybudování nové obchodní strategie.

Firma Overpartners byla založena v roce 2008 skupinou odborníků a podnikatelů specializovaných na finanční a daňové řízení společností. Pod vedením hlavního akcionáře, poté co ukončil své působení ve vedoucích funkcích státních podniků, se společnost začala ubírat novým směrem a věnuje se především činnosti v zahraničí.

Nová činnost společnosti zahrnuje strategické administrativní a daňové poradenství s cílem poskytnout plnou podporu pro internacionalizaci podnikání.

Overpartners je prozatímní exportní manažer akreditovaný na Ministerstvu průmyslu a obchodu  dle ředitelské vyhlášky ze dne 20. prosince 2017 – identifikační kód: TEM_00000154.

.