Piazza della Vittoria, 6/9 - 16121 Janov, Itálie

S1

Poradenská činnost a internacionalizace

Internacionalizace podnikání je ve své podstatě kulturní proces. Je to schopnost přizpůsobit podnikovou strukturu strategickým cílům a využít příležitostí, které nabízí zahraniční trhy.

Overpartners poskytuje konkrétní podporu společnostem, které chtějí vstoupit na mezinárodní trhy, tím, že pomáhá při tvorbě podnikové strategie pro internacionalizaci, analýze daného odvětví trhu a v rozvoji mezinárodních vztahů s firmami, institucemi a spotřebiteli působícími na zahraničních trzích.

Overpartners podporuje rozvoj podnikání na mezinárodních trzích prostřednictvím analýzy trhu, výběrem cílových zemí, podporou vzniku podnikové struktury pro cílový trh, vyhledáváním obchodních partnerů, organizováním setkání business to business, zakládáním joint venture s mezinárodními partnery a vyhledáváním vhodných oblastí pro delokalizaci.

Díky odborným znalostem našich odborníků je naše společnost ideálním partnerem pro rozvoj podnikatelských strategií firem, které chtějí vstoupit na zahraniční trhy.

Společnost působí ve třech hlavních oblastech:

Střední Evropa

Praha, Česká republika

Společnost Overpartners má zastoupení v České republice v kanceláři společnosti Mazars, světového hráče v oblasti auditu, daňových konzultací, účetnictví a oceňování. Společnost má podepsanou dohodu o spolupráci s Českou obchodní komorou v Praze. Z pražské pobočky Overpartners sleduje trhy střední a východní Evropy.

Pobaltské země

Vilnius, Litva

Společnost Overpartners má řadu operativních akcí v pobaltských státech a uzavřela smlouvu o spolupráci s Italsko-litevskou obchodní komorou ve Vilniusu. Ze společnosti Vilnius Overpartners sledují trhy pobaltských zemí..

Asie

Teherán, Írán

Overpartners má provozovnu v Teheránu ve spolupráci s přední italské skupiny.